De Barthen Groep en MVO

Bij de Barthen Groep trachten we de winstdoelen van onze bedrijven te bereiken met zoveel mogelijk oog voor ecologische en sociale waarden. Een aantal aspecten uit het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) spectrum brengen wij reeds binnen onze bedrijven ten uitvoer. U vindt hieronder een toelichting op de deelgebieden van het MVO welke al binnen onze bedrijven verankerd liggen.

Diversiteit in personeelsbestand

Zo is ons personeelsbestand divers en mag worden beschouwd als een afspiegeling van de maatschappij. Ook bieden wij binnen de Barthen Groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid.

Maatschappelijk betrokken

De Barthen Groep heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid  binnen haar werkgebied. Wij sponsoren allerhande evenementen en sportverenigingen van allerlei aard in de omgeving van onze vestigingen. Langs deze weg willen wij een bijdrage doen aan de sportieve en culturele initiatieven binnen de gemeente’s waar wij een vestigingen actief hebben.

Co2 reductie wagenpark

Bij de vervanging van ons wagenpark kijken wij bewust naar de energie labels. Wanneer wij het groot materieel vervangen, moeten de voertuigen voldoen aan de Euro 6 Norm. Daarnaast is onze planning er op gefocust dat de routeplanning van onze werkzaamheden zodanig efficiënt wordt ingevuld zodat onnodig brandstofverbruik wordt vermeden.

Afvalstromen gescheiden

Uiteraard wordt binnen de Barthen Groep aan afvalscheiding gedaan. Metaal, papier, plastics maar ook afvalstoffen worden gescheiden aangeboden voor verwerking. De opvangtanks van onze mobiele toiletten houden wij hygiënisch en fris met een ecologische deodorant welk, na gebruik, zonder bewerking kan worden afgevoerd in het riool. Ook vetten afkomstig uit de vetafscheiders in de horeca worden gescheiden van het rioolwater en vinden de weg weer naar de bio industrie.

Het ligt in de verwachting om op een zo’n kort mogelijke termijn MVO beleid te formuleren en ons ernaar te gaan richten.